NEWS HUB

AMA utbildningar inom: VVS, Kyla och El

Bilden visar en elektriker. AMA EL 19 kurser har nu ersatts med AMA EL 22 och AMA VVS & Kyla 19 har ersatts med AMA VVS & Kyla 22. Komplettera gärna med en Entreprenadjuridik kurs.
Tor Lind

Tor Lind

Journalist

Gå en kurs inom VVS, kylteknik och el med AMA-utbildningar. AMA utbildningar är ledande när det gäller att tillhandahålla branschrelaterade utbildningar för tekniska beskrivningar inom VVS, kyla och el. Kurserna är utformade för att hjälpa yrkesverksamma med grundkunskap för tekniska beskrivningar inom AMA.

Utbildningarna hanterar således AMA:s roll inom byggprocessen för dessa valda yrkesområden. AMA kurserna ger dig och dina anställda ett extra lager av kunskap och expertis. Dessa kan hjälpa dig med erforderliga kunskaper inom AMA. Med rätt kunskaper så kommer kursdeltagaren enklare att kunna koppla samman detta med entreprenadjuridiken.

Nya AMA kurser och utbildningar inom AMA VVS & Kyla 19 och AMA EL 19

AMA utbildningar inom VVS & Kyla samt El är omfattande grundkurser inom teknisk beskrivning och hur dessa ska kopplas ihop till entreprenadjuridiken. Dessa har nu uppdaterats inom sina kategorier till 2022. Därför ersätts AMA VVS & Kyla 19 med AMA VVS & Kyla 22 och AMA EL 19 med AMA EL 22. Har du tidigare gått en utbildning inom AMA VVS, Kyla, El enligt 2019 AMA systemets upplägg. AMA uppdateras vart tredje år och det är bra att se till så att både du och dina anställda löpande uppdaterar dina kunskaper inom AMA, gällande är således AMA system från 2022.

Med en AMA beskrivningsteknik kurs, lär du dig grunderna till AMA systemet och kan tolka regelverket

Till skillnad från AMA kurser med som är mer inriktade mot yrkeskatergorierna VVS, Kyla och El, finns det även utbildningar inom AMA beskrivnings teknik. Dessa ger dig rätt kunskaper för att hantera tekniska beskrivningar inom det senaste och aktuella AMA systemet. Detta ökar kunskaperna i hur beskrivningar ska utföras på rätt sätt och som är tekniskt neutrala med rätt typ av gällande skrivregler.

Kurserna inom AMA beskrivningsteknik möjliggör även att du kan formulera dig på rätt sätt samt minskar risken för eventuella kostsamma feltolkningar. Med en utbildning inom AMA beskrivningsteknik lär du dig även hur regelverket hänger samman. Vill du lära dig mer generellt om Entreprenadjuridik så finns speciella entreprenadjuridik kurser. Dessa utbildar inom rena entreprenadbesiktningskurser, som exempelvis genom en entreprenadbesiktningsmans utbildning.

Relaterade nyheter

Senaste nyheterna: