NEWS HUB

Vad är en Bas-P eller en Bas-U?

Picture of Tor Lind

Tor Lind

Journalist

Du kanske har sett dessa termer tidigare men inte vetat vad de betyder. Bas-P och Bas-U utbildning avser specifika roller inom hälso- och säkerhetshantering i byggbranschen. I det här blogginlägget kommer vi att förklara vad varje term betyder och vilka ansvarsområden som är förknippade med varje roll.

Vad är Bas-P?

Bas-P står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och utformning. Med andra ord samordnas hälsa och säkerhet i de tidiga skedena av byggprocessen före byggandet och användningen. En Bas-P kan vara både en juridisk person (t.ex. aktiebolag) och en fysisk person. Vanligtvis har beställaren ett avtal med ett specifikt företag, som i sin tur utser en fysisk kontaktperson för att utföra uppgifterna.

Några av de ansvarsområden som en Bas-P har är bland annat följande:

 • Identifiering av faror under konstruktionsprocessen
 • Bedömning av de risker som är förknippade med dessa faror
 • Utarbeta åtgärder för riskkontroll för att eliminera eller minimera dessa risker
 • Utarbeta metodbeskrivningar och riskbedömningar
 • Samarbete med konstruktörer, kunder, entreprenörer och underleverantörer
 • Övervakning av efterlevnaden av hälso- och säkerhetslagstiftningen

Vad är Bas-U?

Bas-U står för byggarbetsmiljösamordnare för genomförande. Detta innebär att under produktionsfasen kommer arbetsmiljösamordnaren att ansvara för genomförandet av arbetsmiljöplanen. Liksom Bas-P kan Bas-U också vara både en juridisk person (t.ex. ett aktiebolag) och en fysisk person. Bas-U:s ansvarsområden omfattar, men är inte begränsade till följande:

 • Att regelbundet se över hälso- och säkerhetsaspekterna av projektet
 • Samarbete med ledningen på plats, entreprenörer, konstruktörer osv
 • Genomföra revisioner och inspektioner på plats vid behov
 • Utredning av olyckor/tillbud vid behov
 • Övervakning av efterlevnaden av lagstadgade bestämmelser, godkända praxisregler osv.

Som du kan se är båda rollerna viktiga för att garantera säkerheten för dem som arbetar på eller använder byggarbetsplatsen. Om du arbetar på eller i närheten av en byggarbetsplats är det viktigt att vara medveten om dessa roller och hur de bidrar till din säkerhet. Om du vill ha mer information om hälso- och säkerhetshantering inom byggbranschen kan du besöka Kravkompetens webbplats.

Relaterade nyheter

Senaste nyheterna: