file:///C:/Users/Johanna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/UJDGPJ0V/google6c6b204c5498b656.html

Djur på Torrlids Fäbod

På vägen till Vallen kan du mötas av kor och kalvar som går fritt i skogen. Vi har även grisar, getter, får, höns, en tupp, ankor, kaniner och en katt på vår fäbod.

kor på fäbod
djur grisar på fäbod
djur katt fäbod