NEWS HUB

Så Här Fungerar en Badtunna

Bild av Tor Lind

Tor Lind

Journalist

En badtunna är en fantastisk plats för avkoppling och social samvaro, men hur fungerar den egentligen? Här får du en genomgång av hur en badtunna fungerar, från uppvärmning och vattencirkulation till underhåll och säkerhet. Skulle all fakta nedan mot förmodan inte vara tillräcklig rekommenderar vi att du klickar här för att ta del av mer information om badtunna.

Grundläggande Komponenter

1. Tunnan:

 • Material: Badtunnor kan vara tillverkade av trä, plast eller glasfiber. Träbadtunnor är traditionella och estetiskt tilltalande, medan plast- och glasfibermodeller är lättare att underhålla.
 • Storlek: Storleken varierar beroende på hur många personer den är designad för. En vanlig badtunna rymmer vanligtvis mellan 4 och 8 personer.

2. Uppvärmningssystem:

 • Vedkamin: Vedeldade badtunnor värms upp med en vedkamin. Kaminen kan vara placerad antingen internt (inuti badtunnan) eller externt (utanför badtunnan). Vedkaminens funktion är att bränna ved för att generera värme, som överförs till vattnet.
 • Elektrisk Värmare: Alternativt kan badtunnan vara utrustad med en elektrisk värmare som värmer upp vattnet genom att använda elektricitet. Denna metod är mer bekväm och enkel att använda.

3. Vattencirkulation:

 • Pumpar: Pumpar används för att cirkulera vattnet genom filtreringssystemet och uppvärmningssystemet. Detta säkerställer att vattnet hålls rent och vid en jämn temperatur.
 • Filter: Ett filtreringssystem avlägsnar smuts, skräp och mikroorganismer från vattnet. Detta är avgörande för att bibehålla rent och klart vatten i badtunnan.

Uppvärmningsprocessen

Vedeldad Badtunna:

 1. Fyllning med Vatten: Innan uppvärmningen påbörjas, fylls badtunnan med vatten. Det är viktigt att vattennivån är tillräckligt hög för att täcka kaminen, men utan att det rinner över när personer kliver i.
 2. Tända Elden: Tänd en eld i vedkaminen med torr ved. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att undvika rökproblem.
 3. Övervaka Temperatur: Håll ett öga på vattentemperaturen under uppvärmningsprocessen. Det tar vanligtvis 1-3 timmar att värma upp vattnet till en behaglig temperatur på cirka 37-40°C.

Elektrisk Värmare:

 1. Fyllning med Vatten: Precis som med vedeldade badtunnor, fylls tunnan med vatten till en lämplig nivå.
 2. Anslut Värmaren: Koppla in den elektriska värmaren och ställ in önskad temperatur. Den elektriska värmaren värmer upp vattnet gradvis.
 3. Automatisk Temperaturkontroll: Den elektriska värmaren har oftast en termostat som automatiskt håller vattnet vid den inställda temperaturen, vilket gör det enkelt och bekvämt.

Vattencirkulation och Filtrering

Pumpar och Filtrering:

 • Cirkulation: Pumpar cirkulerar vattnet genom systemet, vilket hjälper till att fördela värmen jämnt och filtrera bort orenheter.
 • Filtreringssystem: Filtren fångar upp smuts, skräp och bakterier, vilket håller vattnet rent och hygieniskt. Filtren bör rengöras och bytas ut regelbundet för att fungera effektivt.

Underhåll och Skötsel

Vattenkemi:

 • PH-balansering: Det är viktigt att hålla vattnets pH-nivå inom rätt intervall (vanligtvis mellan 7,2 och 7,8) för att förhindra irritation av hud och ögon samt skador på badtunnans komponenter.
 • Desinfektion: Använd klor, brom eller andra desinfektionsmedel för att döda bakterier och hålla vattnet rent. Följ tillverkarens instruktioner för rätt dosering.

Rengöring:

 • Tömning och Rengöring: Regelbundet, ungefär var 2-3 månad, bör badtunnan tömmas helt och rengöras noggrant. Använd milda rengöringsmedel och en mjuk borste för att undvika att skada ytan.
 • Yttre Underhåll: Träbadtunnor bör behandlas med träskyddsmedel för att förlänga livslängden och förhindra sprickbildning. Plast- och glasfibermodeller kräver mindre underhåll men bör också hållas rena.

Säkerhetstips

Brandsäkerhet:

 • Vedeldning: Se till att elden i vedkaminen är under konstant uppsikt och att det finns tillräckligt med säkerhetsavstånd till brännbara material. Ha alltid en brandsläckare till hands.
 • Rökutveckling: Kontrollera att skorstenen är fri från blockeringar för att säkerställa god ventilation och minimera rökutveckling.

Användarsäkerhet:

 • Temperaturkontroll: Övervaka vattentemperaturen noggrant och håll den vid en säker nivå för att undvika brännskador. En idealisk badtemperatur är mellan 37-40°C.
 • Barn och Husdjur: Se till att barn och husdjur övervakas noggrant när de är nära badtunnan. Installera ett lock eller skydd när badtunnan inte används för att förhindra olyckor.

Sammanfattning

En badtunna fungerar genom att kombinera uppvärmning, vattencirkulation och filtrering för att skapa en avkopplande och hygienisk badupplevelse. Vedeldade badtunnor ger en traditionell och autentisk känsla, medan elektriskt uppvärmda modeller erbjuder bekvämlighet och enkel användning. Genom att förstå de grundläggande komponenterna och underhållskraven kan du njuta av din badtunna i många år framöver. Regelbundet underhåll och säkerhetsmedvetenhet är nyckeln till en problemfri och njutbar badtunneupplevelse.

Relaterade nyheter

Senaste nyheterna: