file:///C:/Users/Johanna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/UJDGPJ0V/google6c6b204c5498b656.html

Fäboden är öppen juli månad

Torrlids Fäbod har helt stängt för besökare sommaren 2021 på grund av rådande omständigheter kring covid-19. 


Hitta till oss
 

Johanna Halvardsson
Telefon: 073-079 20 33

E-post: torrlid@hotmail.se