file:///C:/Users/Johanna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/UJDGPJ0V/google6c6b204c5498b656.html

Fäboden är öppen juli månad

Torrlids Fäbod är öppen från den 1juli - 31juli, måndag-tisdag 11-17, fredag-söndag 11-17 (onsdagar och torsdagar stängt) men ni kan närsomhelst skicka ett meddelande till mig vid eventuella funderingar.Hitta till oss
 

Johanna Halvardsson
Telefon: 073-079 20 33

E-post: torrlid@hotmail.se