file:///C:/Users/Johanna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/UJDGPJ0V/google6c6b204c5498b656.html

Fäbodprodukter ost, smör och messmör

Korna mjölkas två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. Efter morgonmjölkningen släpps korna ut på grönbete för att få vistas fritt ute i skogen. När korna sedan kommer hem från skogen mjölkas de för andra gången. På Torrlids fäbod finns 4-6 mjölkkor. All mjölk från korna tas tillvara och av den tillverkas ost, smör och messmör som säljs till besökarna.   Smör
Av grädden som man får efter separeringen tillverkas smöret. Grädden får stå uppe i källaren i några dagar för att bli syrlig. Grädden har man sedan ner i smörkärnan. Man vevar sedan smörkärnan tills grädden delat sig i smör och kärnmjölk. Kärnmjölken är syrlig med små smörklumpar. Många tycker om att dricka den medan andra föredrar att använda den i bakning. Den kärnmjölk som finns kvar i smöret tvättas noga ur med kallt vatten. När all kärnmjölk har tvättats ur saltar man smöret.Messmör
Messmör tillverkas av vasslen som blir kvar efter osttillverkningen. Vasslen kokas under många timmar på svag värme. Det ska hela tiden finnas en person vid grytan som sitter och eldar och rör i vasslen under hela dagen. Under kokningen förångas all vätska och kvar blir mjölksockret. När man har kokat klart messmöret ska det röras och varsamt kylas ner.

Ost
Varje morgon separeras mjölken vilket innebär att man skiljer grädden från skummjölken. I skummjölken tillsätter man sen enzymet löpe som får mjölken att koagulera. Mjölken får stå i ungefär 30 min och sedan skär man sönder ostmassan i bitar. När man rör i ostmassan frigörs vasslen. Ostmassan pressas ner i ostformar för att få ur vätskan. Alla ostar vänds och saltas varje dag. Denna ost kallas för skummjölksost. Ibland gör vi även den så kallade helmjölksosten. Denna ost gör man på den feta mjölken vilket innebär att man inte separerar mjölken innan man tillsätter löpe. Förr i tiden var det inte vanligt att denna ost tillverkades eftersom grädden var väldigt värdefull då den behövdes till smörtillverkningen.